מהן מקורות המלגות הקיימים למלגות פוסט דוקטורט בארץ?

מתוך Postdoctorat

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכניות הפוסט-דוקטורט בארץ, במיוחד בתחומי מדעי החברה והרוח, הן מצומצמות למדי. חלקן מעוגנות במחלקות ומכונים המקצים מלגה או שניים מידי שנה, אולם אנו צופים שבהדרגה, בתלות במצב הכלכלי בארץ ובתלות במודעות של האוניברסיטאות לנושא תיתפתח מסגרת מוסדית לאומית. אנו שואבים עידוד מתשומת הלב שניתנה לנושא בדו"ח שוחט ומההמלצה להעמיד משאבים מתאימים לתוכניות הפוסט-דוקטורט.

אכן הועדה לתכנון ותקצוב [ות"ת] של המועצה להשכלה גבוהה יצרה לפני שנים מעטות מסגרת מלגות פוסט דוקטורט לאומית ראשונה בארץ. מילגה זו בנוייה על חלוקת עלות-משותפת של ות"ת והאוניברסיטה הקולטת. האופן שבו האוניברסיטאות משתמשות בכסף שמוקצה למטרה זו שונה וכך גם דפוסי הגיוס אליהן. הכתובת למלגות אלה היא באוניברסיטה הרלוונטית ולא בות"ת. עדיין חשוב לכתוב ולהודות לגורמים המתאימים בות"ת על שיזמו את מפעל המלגות הזה. עוד על מלגות ות"ת

הקרן הבינלאומית לחינוך, איס"ף, מקיימת מסגרת מלגות פוסט דוקטורט בארץ לסטודנטים מצטיינים ביותר המיועדים לסגל האקדמי והם תושבי הפריפרייה שהשכלת הוריהם תיכונית ויסודית.


באוניברסיטה העברית ובטכניון קיימת מסגרת יוקרתית של מלגות לידי דייויס לפוסט דוקטורט. ועדת המלגות של קרן ליידי דיוויס מקצה את המלגות בהתאם לדירוג שנעשה ברמת הפקולטה הרלוונטית. המלגות הללו מיועדות בעיקרון למי שמיועד לגיוס לאוניבריסטה העברית אבל בפועל רק חלק קטן מאוד ממקבלי המלגות נקלט לבסוף באוניברסיטה העברית.

תוכנית מלגות הפוסט-דוקטורט של קרן קרייטמן היא תוכנית מלגות יוקרתית הקייימת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אוניברסיטת חיפה משתמשת בעיקר בכספי ות"ת לשם קיום מלגות פוסט-דוקטורט. מלגות אלו מנוהלות ברשות המחקר של אוניברסיטת חיפה. לפרטים פנה לגב' שושי צלקה.


משרד הקליטה מפעיל תוכנית קליטה של מדענים חוזרים הכוללת מלגות פוסט דוקטורט.


ראה גם:


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי