לאחר הפוסטדוקטורט: מלגות סגל

מתוך Postdoctorat

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

מלגות אלון

מלגות אלון למדענים צעירים מצטיינים תוכנית "מלגות אלון", ע"ש מי שהיה שר החינוך ויו"ר המל"ג יגאל אלון ז"ל, נועדה במקורה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט מדענים צעירים מצטיינים. מלגות אלון הפכו למעשה לפרסי הצטיינות למיטב המועמדים לקליטה בסגל של מערכת ההשכלה הגבוהה. התוכנית היא תחרותית ומבוססת על הצטיינות אישית, ללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה או לכל תחום. סה"כ מוענקות בכל שנה כ-20 מלגות חדשות.

האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט את המלגאים בתום שלוש שנות המלגה ולכלול את מימון משרתם בתקציבן הרגיל, וכך מובטחת קליטת הזוכים במלגות במערכת האוניברסיטאית בישראל. גובה המלגה הוא כעלות המשרה בה נקלט המועמד באוניברסיטה (בד"כ מרצה או מרצה בכיר). בנוסף לכך מקבלים המלגאים מענק חד פעמי לרכישת ציוד.

לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.


מלגות גואסטלה לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות – סגל

שיתוף פעולה פורה נוסף עם קרן סאקטא-רש"י הוביל להקמת תוכנית לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות. מטרת התוכנית היא לקדם את המחקר והפיתוח של תחום הוראת המדעים בישראל ולתרום להקמה או חיזוק מחלקות להוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות. הרעיון המרכזי אותו מדגישה התוכנית הוא הכשרת כח אדם שיפנה אנרגיות ומשאבים, בעיקר לאזורי הפריפריה ויעשיר את הפוטנציאל המדעי-טכנולוגי באזורים אלה. התוכנית משתתפת במימון עלות המשרה של אנשי סגל שיפתחו את תחום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות לתקופה של שלוש שנים. המועמדים הם אנשי סגל בכירים ומצטיינים בעלי תואר שלישי בהוראת המדעים ובעלי ניסיון עבודה במדע, חינוך והוראה. קבלת המלגה מותנית בהתחייבות האוניברסיטה לקלוט את המלגאי בתום תקופת המלגה בתקן קבוע.

לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור


מענקי מחקר לקליטת מדענים מצטיינים מחו"ל בתוכנית טכנולוגיות משולבות- תוכנית פיילוט

תכנית מענקי מחקר לקליטת מדענים מצטיינים מחו"ל מתחומי הטכנולוגיות המשולבות נועדה לעודד החזרת מדענים מצטיינים מחו"ל העוסקים בתחום הטכנולוגיות המשולבות, וקליטתם באוניברסיטאות המחקר בארץ. מענק המחקר מיועד לקליטתו הראשונית של המדען. גובה המענק ייקבע בהתאם להשקעות הבסיסיות שתידרשנה לצורך הקמת מעבדת מחקר וציודה הראשוני בציוד מחקרי תשתיתי ולהוצאות ראשוניות הכרוכות בהבאתו של המדען לארץ. מלגות לקליטת סגל מלגות אלון למדענים צעירים מצטיינים תוכנית "מלגות אלון", ע"ש מי שהיה שר החינוך ויו"ר המל"ג יגאל אלון ז"ל, נועדה במקורה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט מדענים צעירים מצטיינים. מלגות אלון הפכו למעשה לפרסי הצטיינות למיטב המועמדים לקליטה בסגל של מערכת ההשכלה הגבוהה. התוכנית היא תחרותית ומבוססת על הצטיינות אישית, ללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה או לכל תחום. סה"כ מוענקות בכל שנה כ-20 מלגות חדשות. האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט את המלגאים בתום שלוש שנות המלגה ולכלול את מימון משרתם בתקציבן הרגיל, וכך מובטחת קליטת הזוכים במלגות במערכת האוניברסיטאית בישראל. גובה המלגה הוא כעלות המשרה בה נקלט המועמד באוניברסיטה (בד"כ מרצה או מרצה בכיר). בנוסף לכך מקבלים המלגאים מענק חד פעמי לרכישת ציוד. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.


מלגות "מעוף" למרצים ערבים מצטיינים

בתשנ"ה החליטה ות"ת על תוכנית מיוחדת בשיתוף עם קרן כהנוף שמטרתה לעודד קליטתם של מרצים ערבים מצטיינים. תוכנית זו ממומנת ע"י ות"ת וקרן כהנוף (באופן שווה) ומחולקות בה 4-6 מלגות תלת-שנתיות בכל מחזור. המלגות מיועדות למדענים ערבים צעירים מצטיינים הן מהאוניברסיטאות והן מה מוסדות הלא אוניברסיטאיים המתוקצבים. המלגאים נבחרים ע"י ועדה שממנה יו"ר ות"ת, והם מתמנים לדרגת "מרצה", "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר", כמינוי ראשון במשרה מלאה. המלגות ניתנות לשלוש שנים רצופות ושיעור המלגה - כעלות ממוצעת של איש סגל אקדמי, בדרגה מקבילה (מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר) ובנוסף לכך מקבלים המלגאים מענק חד פעמי לרכישת ציוד. המוסדות מתחייבים לכלול את מימון משרתם של הזוכים במלגות בתקציביהן הרגילים, בתום שלוש שנות המלגה. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור. מלגות גואסטלה לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות – סגל שיתוף פעולה פורה נוסף עם קרן סאקטא-רש"י הוביל להקמת תוכנית לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות. מטרת התוכנית היא לקדם את המחקר והפיתוח של תחום הוראת המדעים בישראל ולתרום להקמה או חיזוק מחלקות להוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות. הרעיון המרכזי אותו מדגישה התוכנית הוא הכשרת כח אדם שיפנה אנרגיות ומשאבים, בעיקר לאזורי הפריפריה ויעשיר את הפוטנציאל המדעי-טכנולוגי באזורים אלה. התוכנית משתתפת במימון עלות המשרה של אנשי סגל שיפתחו את תחום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות לתקופה של שלוש שנים. המועמדים הם אנשי סגל בכירים ומצטיינים בעלי תואר שלישי בהוראת המדעים ובעלי ניסיון עבודה במדע, חינוך והוראה. קבלת המלגה מותנית בהתחייבות האוניברסיטה לקלוט את המלגאי בתום תקופת המלגה בתקן קבוע. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.


מלגות למדענים עולים בכירים

גל העלייה מהגוש המזרחי הביא עימו מדענים בכירים בגילאים מבוגרים שעקב גילם לא ניתן לקלוט אותם במסלול הרגיל, למרות שהאוניברסיטאות מעוניינות לשלב אותם בהסתמך על הישגיהם בארצות מוצאם. על כן החליטה ות"ת בתשנ"ב על תוכנית מיוחדת של תמיכה במדענים מסוג זה, שיועסקו בחוזים מיוחדים, שלא במסלול הרגיל, לתקופה של 5 שנים (עם אפשרות הארכה עד ל-10 שנים). לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.


תוכנית קליטת מדענים עולים (קמ"ע)

תוכנית אשר צמחה כהמשך לתוכנית "גלעדי", ונועדה לסייע למדענים עולים להיקלט באוניברסיטאות. מימון התוכנית מתחלק בין משרד הקליטה - כ-60%, ו-40% במימון האוניברסיטאות. ות"ת משתתפת במימון כ-60% מחלקן של האוניברסיטאות. בכל שנה מועסקים בסה"כ כ- 400 מדענים דרך תוכנית זו. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי